שירות הכנה לטסט

כל הבדיקות הנחוצות

תאורה

בדיקת אורות קידמיים, אחוריים, ברקס ורוורס.

מע׳ פליטה

זיהום אוויר, דליפות, ריח ו/או רעשים מממיר קטליטי ,צנרת ודודי פליטה.

מתלים

מתלים קדמיים ואחוריים.

מע׳ היגוי

בדיקת חופש בהגה ותפוחים.

שמנים

נוזל בלמים, שמן במערכת היגוי, נוזל קירור, שמן בתיבת הילוכים.

מצבר

טעינה ועומס, זליגה, ניקוי קטבים מקורוזיה ובדיקת מים מזוקקים.

מע׳ בלמים

מערכת ברקסים ובלם יד.

צמיגים

בדיקת תקינות הצמיגים.

לוגו של וואטסאפ