הכנה לטסט שנתי

D

תאורה

בדיקת אורות קידמיים, אחוריים, ברקס ורוורס.
D

מערכת פליטה

זיהום אוויר, דליפות, ריח ו/או רעשים מממיר קטליטי ,צנרת ודודי פליטה.

D

שמנים

נוזל בלמים, שמן במערכת היגוי, נוזל קירור, שמן בתיבת הילוכים.
D

מצבר

טעינה ועומס, זליגה, ניקוי קטבים מקורוזיה ובדיקת מים מזוקקים.
D

מערכת בלמים

מערכת ברקסים ובלם יד.

D

מתלים

מתלים קדמיים ואחוריים.

D

היגוי

בדיקת חופש בהגה ותפוחים.

D

צמיגים

בדיקת תקינות הצמיגים.

לוגו של וואטסאפ